افتخارات
مقام اول و دوم امدادگر (الف) ایران اپن ۲۰۱۵
مقام سوم امدادگر (ب)ایران اپن ۲۰۱۵
مقام اول جنگنده ۳۰ کیلو در مسابقات کشوری تبیان ۱۳۹۴
مقام اول امدادگر (الف) در جهان- مسابقات robocuo 2014 در کشور برزیل
مقام اول امدادگر (الف) ایران اپن ۲۰۱۴
مقام دوم مسابقات کشوری roboland
مقام چهارم مسابقات امدادگر (ب) ایران اپن ۲۰۱۴
مقام اول و دوم و سوم لیگ جنگنده سبک وزن سلام کاپ ۹۲
مقام اول و دوم و سوم لیگ رهیاب سلام کاپ ۹۲
مقام دوم جنگنده سنگین وزن سلام کاپ ۹۲
رکورد چهارم امدادگر (ب) ایران اپن ۲۰۱۳
مقام سوم ربات شطرنج باز دانشگاه تهران ۹۱
مقام دوم امدادگر (الف) ایران اپن ۲۰۱۲

حجت الله درودیانعناوین کسب شده