مجری برگزاری کلاس های رباتیک در مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کل استان تهران

سابقه ۱۱ ساله در برگزاری کلاسهای پژوهشی در بهترین مدارس ، پژوهش سراها و موسسات سراسر کشور

مشاوره در ساخت طرح های خوارزمی و ثبت اختراعات

برگزاری ۵ دوره مسابقات kadak cup

تجهیز ۵۸ کارگاه رباتیک،هوا فضا و کمیکار در سطح کشور

جواز حضور و کسب مقامهای متعدد در چهار دوره مسابقات بین المللی

حجت الله درودیانسوابق اجرایی